top_logo.png

  _________________________2_01.jpg        

תקנון חנות אופניים

תקנון חנות אתר מגזין אופניים

ברוך/כה הבא/ה לאתר הקניות של מגזין אופניים. באתר מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים (להלן: "הספקים") במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים (להלן: "החנות").

 

1. כללי:

1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן רכישה ו/או הרשמה לקניה ב"חנות האתר" מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

1.2 האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים.

1. 1.2 רשאי לבצע רכישה או להרשם לרכישה, כל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו חשבון פיי-פאל ו/או כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי המורשות בישראל .

 

1.3 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

1.4 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

1.5 למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר  מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי  אתר מגזין אופניים. בכפוף להוראות כל דין, מתן האחריות וכדומה על המוצרים, מוטלת על הספקים באופן בלעדי ואין לראות במגזין אופניים ובחברה שמפעילה אותו  כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם. יחד עםזאת החברה נוקטת בכל האמצעים לעמידה בכל ההתחייבויות ולאספקת המוצרים בהתאם להתחייבויות הספקים  באתר.

 

 

2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים

2.1 המוצרים המוצעים במסגרת פעילות האתר הנם מאת מיטב היצרנים בארץ ובעולם. יובהר ויודגש כי, למעט אם ייקבע אחרת, ובכפוף להוראות כל דין, המוצרים המוצעים הנם באחריות הספקים בלבד.2.2 הספקים והאתר עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים בחנות של אתר מגזין אופניים יימצאו במלאי. במידה והמוצרים יאזלו מהמלאי מסיבות לא צפויות  ובעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי. האתר יאפשר את ביטול ההזמנה וימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

3. תהליך ההזמנה

3.1 רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב רכישתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל האתר בהליכי אספקת המוצרים שרכשת.

4. הזמנה משובשת

4.1 כדי שהאתר יוכל לספק את המוצרים שזכית בהם, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי עין רואה הפקות באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה ולכן  אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל מנהלי האתר לבירור

4.4.2 אם נמסרו על ידי הקונה  פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לאתר, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.

 

5. אמצעי התשלום

5.1 הלקוח רשאי לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

5.2 לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, ההזמנה תעובד ותטופל על ידי הספק, אשר ישלח  את המוצר/ים שהוזמנו ישירות ללקוח. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר ללקוח  הודעה על כך, והוא יתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של המוכרים. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, העסקה תבוטל בהתאם לשיקולי והחלטת מנהלי האתרי.

 

6. פרטיות

6.1 הפרטים האישיים של הלקוח , כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו ולא יועברו  לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.  

6.2 אתר מגזין אופניים  תהא רשאיות לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים הקשורים לאתר  ולפעילותו

6.3 בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

 

6.4 במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, נעשה שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד ולא נמסור את כתובת הלקוח   לכל גוף אחר.     

 

6.5 אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו, שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. אף על פי כן אינינו יכולים להיות  אחראים על כל מידע שינוצל על ידי גורמים פולשנים ו/או מזיקים שיצליחו לחדור למאגר מידע שלנו.

 

7. עוגיות (cookies)

7.1 עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של עין רואה הפקות באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

 

8. אספקת המוצרים

8.1 אספקת המוצרים ע"י האתר תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

8.2 זמני האספקה להם אתר מתחייב מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר ב"חנות האתר" (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי מנהליו של אתר מגזין אופניים   עושה כל מאמץ להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תשא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.3 במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף. במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. 8.4 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הרכישה באתר  אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

8.4 המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו בכפוף למועדי האספקה המצוינים בדף המכירה. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.5 אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם האתר, ובכפוף לרשימת היישובים בהן מתבצעת השליחות. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי האתר ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה למעט דמי ביטול עסקה שיגבו בהתאם לעלויות ביטול עיסקא של חברות האשראי ו/או הסליקה השונות.

6 8.6 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

9. מחירים ותשלומים

9.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב ובמספר התשלומים הנקובים שבחרת בהזמנתך, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

9.2 האתר יהיה רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס לרכישה שביצעת הוא המחיר המפורסם ב"חנות האתר" בעת שתשלים את תהליך רכישתך.

9.3 כל המחירים שמופיעים בחנות האתר  כוללים מע"מ כחוק.

9.4 אם הזמנת מוצרים ושירותים הנקובים במטבע חוץ כגון טיסות ונופשים בחו"ל, יחושב שער הדולר על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בבנק ישראל.

 

10. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

10.1 במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת ב"החנות" בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתם המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר טלפוני עם האתר.  

10.2 במקרה של ביטול כאמור, רשאית חנות האתר לחייב אותך בדמי הביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסני האתר או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני האתר.

10.3 במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין.

 

11. אחריות

11.1 חנות אתר מגזין אופניים ובעליה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר  בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על היצרנים/יבואנים/ספקים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים ב חנות האתר  לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.  

11.2 האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/יבואנים/ספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים/יבואנים/ספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. יחד עם זאת מנהלי אתר מגזין אופניים מקפדיים  לעבוד עם יצרנים/יבואנים/ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה על התנהלותם הצרכנית. כמו כן החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים. במקרה של כשלון תמורה מוחלט (לרבות פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים".

11.3 בכפוף לסעיף 11.2, בשום מקרה לא תחול על אתר מגזין אופניים  ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי "חנות האתר", בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש ב"החנות", באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות "חנות האתר", ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש ב"חנות", בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע עין רואה הפקות ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

11.5 האתר לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

11.6 תקנות הגנת הצרכן קובעות כי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.

 

12. דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי הדין הרבניים המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות שלאתר מגזין אופניים -054-7117115  או בדוא'ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ברוך הבא לקהילת הכותבים של מגזין אופניים

תודה רבה על הרשמתך למגזין השיתופי של רוכבי האופניים בישראל! כעת תוכל:

1. לנהל בלוג בנושא רכיבת אופניים - למד כיצד לעשות זאת בוידאו שבהמשך
2. להוסיף כתבות ומסלולים*
3. להוסיף סרטוני וידאו* 
4. להשתתף בפורום אופניים
5. לקנות בחנות שלנו
6. לקבל עידכונים במייל בנושא אופניים

* התכנים יפורסמו לאחר אישור העורך הראשי

מאחלים לך שיתוף פורה וכתיבה מהנה,
צוות המגזין 


כיצד לנהל את הבלוג שלי באתר:

כיצד להטמיע סרטון יוטיוב בבלוג שלי:

 

 

 

BANNER4.jpg

aaa22.jpg

facebook.jpg

panaracer.jpg

ofanaim_magazin199.jpg

small_baner_motoofan.jpg

 

קוראים כותבים

מצאת מסלול רכיבה מענין? צילמת וידאו מגניב? הצטרף לקהילת הכותבים של אופניים! הצטרפותך תאפשר לך להוסיף ב"אזור הפרטי" אשר יופיע כאן כתבות ומסלולים, להשתתף בפורום אופניים, לנהל בלוג רכיבה, לקנות בחנות שלנו ולקבל עדכונים למייל בנושא אופניים

הניוזלטר שלנו

לקבלת עדכונים במייל על הנושאים הכי מענינים, המבצעים הכי חמים והחדשות האחרונות בנושא אופניים, הרשם לניוזלטר:

__________________________01.jpg

galil_ole_small.jpg

logo_jpg.jpg