ירידה של 40% במספר הרוגי תאונות מקרב רוכבי האופניים

in_red.jpg
מאת: אבי גנאור
ירידה של 40% במספר ההרוגים מקרב רוכבי האופניים נרשמה בשנת 2014  (ינואר  עד מחצית מאי) ל
עומת התקופה המקבילה ב-2013.  מאז תחילת השנה מצאו את מותם בתאונות דרכים 3 רוכבי אופניים לעומת 5 רוכבי אופניים שנהרגו בתאונות דרכים בתקופה המקבילה אשתקד. 
 
על פי נתוני עמותת "אור ירוק" שהועברו לידנו, בממוצע בשנים 2009-2013 נפגעו בתאונות דרכים 1,591 רוכבי אופניים בשנה ומתוכם 15 הרוגים. מרבית (94%) תאונות הדרכים בהן נפגעו רוכבי האופניים התרחשו בתחום העירוני. רוכבי האופניים מהווים אחוז אחד מכלל הנפגעים בתאונות דרכים אשר נחקרו במשטרה  אבל חלקם של רוכבי האופניים מכלל הנפגעים בתאונות דרכים אשר דווחו למשטרה (תיקי "כללי עם נפגעים") גבוה יותר ומגיע ל-2%. פער זה נובע בעיקר מתאונות עצמיות של רוכבי אופניים אשר אינן נרשמות בתיקי הת"ד חרף חומרת הפציעה הגבוהה לעיתים.
 הגורם העיקרי ל- 27% מסה"כ תאונות הדרכים ו-23% מהתאונות הקטלניות של רוכבי האופניים שנפגעו בת"ד (שנחקרו במשטרה) בשנים 2009-2013 הוא עבירה של הנהג. התנהגות רוכב האופניים הינה הגורם העיקרי ל-24% מסה"כ התאונות ו- 21% מהתאונות הקטלניות שבהן נפגעו רוכבי אופניים בשנים אלו.
 

למרות שנסיונותנו לקבל את המידע המלא על כבישי האופניים האדומים ביותר לרוכבי אופנייים בישראל לא צלחו עדיין עולה מהנתונים שקיבלנו כי  הצמתים העמוסים ביותר בתנועת רוכבי האופניים הם: צומת הגבורה בכביש 3   שם נצפו 727 רוכבי אופניים במשך 3 שעות.   בצומת שמשון בכביש 32 נצפו  703 רוכבים ב-3 שעות ובצומת כפר מנחם בכביש 3 נצפו  373   רוכבים, בצומת תל עזקה בכביש 32 נצפו 312 רוכבים ב-3 שעות   ואילו במחלף אליקים בכביש 72 נצפו בתקופה זו  322רוכבים. 
יצוין כי מבין 5 הרוכבים שנהרגו מתחילת השנה 3 רכבו בשוליים הימניים של כבישים  בינעירוניים אך החלק הארי של נפגעי תאונות הדרכים מקרב רוכבי האופניים נפגעו במהלכה של רכיבה עירונית במרכזי הערים.